Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att lindra smärta och inflammation, påskynda vävnadsläkning, förhindra kontrakturer och få tillbaka normal funktion och styrka för att kunna återgå till ett normalt liv med så optimal aktivitetsnivå som möjlig.

Rehabilitering behövs vid skador och problem i skelett, muskler, leder, ligament och nervsystem.
Även kroniska tillstånd som exempelvis artros används rehabilitering, där syftet är att bromsa den negativa utvecklingen genom att stärka upp och smärtlindra djuret för att skapa bästa förutsättningarna för hundens livskvalitet.

Exempel på diagnoser där rehabilitering behövs:

  • Tillväxtsjukdomar som OCD, FCP
  • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/AD)
  • Patellaluxation
  • Korsbandsskador, frakturer, ligament- & senskador
  • Neurologiska bortfall som diskbråck, L7S1
  • Degenerativa skador som artros, spondylos
  • Kontrakturer och muskelinflammationer

Efter operation, skada eller sjukdom i rörelseapparaten så tappar ofta hunden både muskelmassa, kondition och koordination och för att uppnå bästa möjliga resultat att återfå normal proprioception, ledrörlighet, styrka och funktion igen så behövs fysioterapi. Vid första besöket gör vi en individuell rehabplan tillsammans med dig som djurägare, vilken tas fram utifrån skada, djurets kondition och mentalitet samt dina förutsättningar. Rehabiliteringen sker inledningsvis med täta besök tillsammans med fysioterapeut och alltid i samverkan med veterinär. Rehabilitering ersätter aldrig veterinärbehandling utan är ett komplement.

Rehabilitering hos oss kan ske med laser, massage, vibrationsträning, balans- och koordinationsträning, stretching. PROM, och hemträningsprogram. Snart även vattentrask och elektroterapi. Vilken/vilka metoder som används beror på skadan och hundens behov.

Hur lång rehabiliteringstid som behövs beror på skadans omfattning och djurets hälsostatus, men man kan räkna med 3-6 månader, ibland längre och ibland kortare tills hunden klarar av en smärtfri, aktiv vardag igen.

Besöken hos oss under rehabiliteringsperioden kan vara 1-3 gånger i veckan i början för att sedan dra ut på besöken. Däremellan fortsätter ni träningen hemma med de övningar ni fått ordinerat.

Många försäkringsbolag ersätter för rehabilitering, kontrollera detta med ditt försäkringsbolag. Prata med din veterinär om att få en remiss och be dem maila remissen till oss så kan du med hjälp av kvitton från oss få ersättning av försäkringsbolaget
Mail: info@baggebohundcenter.se