Friskvårdskontroll

En friskvårdskontroll innebär att vi utför en rörelseanalys och kontrollerar din hunds muskel- och ledstatus, för att hitta eventuella spänningar, stelhet & smärta. Genom en friskvårdskontroll får du information om din hunds fysiska hälsostatus & förutsättningar och kan hjälpa dig att upptäcka eventuella problem i rörelseapparaten i tid. Det är alltid bättre och enklare att förebygga skador än att reparera dem när de uppkommit.

En regelbunden friskvårdskontroll är något alla borde ge sin hund, oavsett ras, en aktiv tävlingshund, sällskapshund eller högpresterande arbets/tjänstehund, då hundar får spänningar och smärta i kroppen precis som vi. Spänningar och smärta som inte tas om hand leder till felbelastning, ökas skaderisk och även i många fall beteendeförändringar.

En friskvårdskontroll rekommenderas för alla hundar i alla fall 1 gång/år. Aktiva hundar (tävlingshundar/jakthundar) rekommenderas 2ggr/år eller inför varje säsong.

Observera: En friskvårdskontroll är inte att jämföra med en veterinärmedicinsk undersökning! Vid misstanke om skada/sjukdom ska du alltid först rådfråga din veterinär. 

Så här går friskvårdskontrollen till:

Vid kontrollen tittar vi på hunden när den rör sig i skritt, trav och extra långsam skritt. Vi kollar hur hunden belastar vid stillastående och vid olika övningar. Därefter känner vi igenom hundens muskulatur och böjer & sträcker i leder.
Efter genomgången utefter vad vi eventuellt hittat för fynd får du med dig rekommendationer på vad som kan hjälpa hunden till förbättring/bibehålla dess status.

Man kan boka enbart en friskvårskontroll eller i samband med behandling.
Vid nybesök oavsett behandling ingår det alltid en friskvårdskontroll för att kontrollera hundens fysiska hälsostatus och därmed kunna anpassa behandlingen efter detta. Därefter går det bra att enbart boka behandling.
Läs om våra behandlingar här

Vill du ha hjälp med att få hunden i toppform inför tävlings-/arbetssäsongen, bygga upp en hållbar sällskapshund eller kanske få ner hunden i vikt och vill ha ett personligt träningsprogram för sin hund, så bokar man istället fyscoaching-paketet. Utöver ovanstående friskvårdskontroll samt behandling så går vi även genom målsättning, livstil och tid att lägga. Samt vad den eventuella tränings-/tävlingsgrenen/arbetet kräver och hur man bygger upp sin hund att hålla för den sport utefter dess anatomiska förutsättningar och vart den står idag rent hälsomässigt.
Läs mer om fyscoachingen här.

Prislista för friskvårdskontroll och alla våra behandlingar/paket hittar ni här