Mikroström

Att behandla med mikroström är ett jättebra komplement till övriga behandlingsformer.

Kroppen behöver energi för att fungera och ström är energi. Det finns faktiskt finns ström helt naturligt i kroppen, som t. ex hjärtat som slår och nerver transporteras med hjälp utav elektriska impulser.

En mikroström behandling bygger på att ”ladda cellens batterier” med samma eller likvärdig mängd ström som redan finns i kroppen, och är toppen för att behandla många olika åkommor, utrensning etc. och man kan välja att behandla en specifik del eller hela kroppen.

Positiva effekter av mikroström:
 • minskar spänningar i muskulatur
 • lindrar artros & artrit
 • skador, sår, ligament, senor, benbrott läker fortare
 • reparerar & stimulerar nervläkning
 • minskad ärrvävnad
 • stimulerar lymfsystemet och boostar immunförsvaret
 • dränerar ödem
 • ökad blodcirkulation & hjälper kroppen att transportera bort slagg och restprodukter
 • smärtlindrande och antiinflammatorisk verkan
 • ökar ämnesomsättningen i cellerna och förbättrar cellförnyelse.
 • kan minska stress och ångestrelaterade problem
Mikroströmmen ger ingen retning eller nervpåverkan och behandlingen ger därmed inte upphov till obehag.
Den levereras i en styrka om en miljondels ampere vilket ligger mycket nära den naturliga strömstyrka som återfinns i hundens
celler. Den låga styrkan gör att strömmen inte kan stimulera det sensoriska nervsystemet och därför känner hunden inte
något obehag av behandlingen.

Mikroströmmarna minskar smärta och stimulerar läkning genom förhöjd cirkulation av blod & lymfa att öka produktionen av ATP med ca 500 procent. ATP är de energiinnehållande molekyler som driver de flesta av kroppens biosyntetiska reaktioner.

Ett skadat vävnadsområde hos hunden får ett högre elektriskt motstånd jämfört med omgivande vävnad. Detta påverkar läkningen negativt. Genom att tillföra mikroström till det skadade området kan kroppens egna bioelektriska strömmar flöda igenom vävnaden för att återställa normal funktion.
Mikroströmmen ”tar vid” där kroppen ”fuskar” och därigenom läker skadan fortare.

Observera att det är viktigt att alltid först kontakta veterinär vid alla typer utav skador och sjukdomar för att säkerställa bästa tänkbara behandling!
Här är några exempel på olika skador som kan dra nytta av mikroströmbehandling:
• Allmän ömhet och smärta i kroppen
• Sår
• Ledinflammationer
• Ledförslitningar
• Brosk/ligamentskador
• Akupunktur
• Påskynda läkningsprocessen
• Öka immunsystemet
• Sen- och ligamentskador
• Muskelbristningar eller muskelsmärta
• Artrit och artros
• Lung- och respiratoriska problem