Anlita oss

Om oss:

Jag, Nocka & Tara gick utbildningen till barkborresökekipage hos Snifferdogs Sweden under vintern/våren 2018 och i maj 2019 gjorde vi vårt certifieringsprov som bestod både av ett teoriprov och ett praktiskt prov som bestod av ett sökområde på 60 hektar som skulle genomsökas på 8 timmar, vilket vi klarade.
Nu har jag sen juni 2023 ytterligare en certifierad barkborrehund, min yngsta aussie Fajta, som också är med i kampen mot barkborrararna-
Vi är ett av de fåtal certifierade ekipagen som finns i Sverige.
Varje år gör vi en ny funktionskontroll/certifiering för att bibehålla vår kvalitetsstämpel. Vi innehar certifieringsrad 3, vilket är den högsta!

Vi hjälper både privata skogsägare, företag och myndigheter och har bra referenser att uppge om så önskas. Vi tar oss an uppdrag i hela Sverige, oavsett hur stor/liten fastighet ni har.

 

 

 

 

 

Varför anlita oss?

  • Granbarkborrarna kommunicerar med varandra genom 4 dofter i olika faser av angreppet. En utbildad hund har lärt sig alla dofterna för att kunna lokalisera angreppet oavsett vilken fas, vilket vi människor inte kan.
  • En hund kan hitta angreppen efter ca en timme som angreppet startat, när hanarna borrat sig in i barken
  • Vi söker ca 5 – 10 hektar/timme beroende på terräng, vind, väder och hur mycket angrepp det är
  • Tack vare sitt överlägsna luktsinne så kan en hund detektera och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd av drygt 100 meter. Ibland t.o.m mer om vinden ligger rätt.
  • Ett utbildat sökhundsekipage söker av större områden på betydligt kortare tid och hittar fler angrepp än en människa utan hund. De skannar även områden som är lätt att missa, som t. ex de inre bestånden i en medelålders/gammal granskog som kan vara stressad och vara ett mål för barkborrar.
  • Hundföraren har även stor kunskap att läsa skog och vet vilka områden som t. ex inte är sökbara, har spetskompetens om granbarkborrar och kan bedöma hur stort angreppet är, samt även åldersbestämma angreppen. Föraren lägger också upp en bra strategi och ett tidseffektivt söksystem för att hunden ska få den bästa förutsättningen i skogen
  • Vi märker alltid upp en nyangripen gran med snitsel/sprayfärg (vilket ni föredrar) och dess position med GPS koordinater. Du som kund får efter uppdraget en sökrapport och en karta via google maps med de angripna granarna och dess koordinaterna i siffror och så de lätt kan hittas.
  • Vi gör ny certifiering varje år för att bibehålla och säkerställa kvaliteten i vårt sökarbete!
  • För en människa är tecken på nya angrepp svåra att upptäcka på längre håll än någon meter då vi enbart har synen till hjälp för att lokalisera angreppet. Och de är inte alltid lätta att se då heller, och de höga angreppen missar vi. En erfaren, utbildad hund kan även känna de höga angreppen

”En utbildad barkborrehund hinner söka av 36 gånger större yta än en människa på samma tid”

Pris & Tidsåtgång

Hur snabbt ett sökuppdrag tar beror på terräng, väder och vind samt hur mycket angrepp det finns. Är det mycket angrepp i området tar det längre tid. Ett sökområdet med få/inga angrepp skannas snabbt av det då det inte behövs lägga tid på att titta efter misstänkta granar.

Söktid: ca 5-10ha/timme!

Pris: 900:- (ex moms)/timme + resa; 35:- (ex moms)/mil

Vi utgår från Sollebrunn, Alingsås (Västra Götaland)

Ni sparar både tid & pengar!

Genom att anlita en utbildad granbarkborrehund, så kan du lägga tiden på att snabbt få bort de angripna granarna för att förhindra nya angrepp, istället för att ge dig ut och leta själv.
Och du kan fortfarande få ut det fulla värdet av trädet då granbarkborrarna inte hunnit förstöra granen med den blånadssvamp de för med sig. Du sparar både tid & pengar!

Nedan finns lite filmklipp på oss där vi visar hur ett granbarkborreök med hund ser ut!

 

Filmer på Nocka och Tara under träning: