Tävlings- & brukslydnad

Läs våra bokningsregler här

Kurser:

Bästa starten
Bästa starten -coachgrupp
Tävlingslydnad startklass
Brukskurs, mot appellspår
Tävlingslydnad, klass 1
Tävlingslydnad klass 2-3
Tävlingsträningskurs
Brukslydnad, högre & elit
Tävlingsinriktad valpkurs
Tävlingslydnad, grundkurs
Hållbar lydnadshund

Bokningssidan:

Boka tid


Bästa starten

Denna kurs passar dig som har en valp eller unghund och siktar på att tävla, redan tävlar och vill få bättre engagemang och fokus eller bara vill få bättre struktur i er träning och utveckla dig själv som hundtränare. Kursen baseras efter boken ”Bästa starten”,skriven av  Maria Brandel och Siv Svendsen. 

Bästa starten är en förberedande kurs för dig som har tävlingsambitioner, oavsett vilken tävlingsgren ni vill satsa på. Fokuset i kursen ligger på engagemang, tävlingsträning och moment, där målet är att få en hund som ber om att få träna, att ha fullt fokus på dig och som ger allt.

Vi kommer att varva teori och praktisk träning, där ni både får träna gemensamt i gruppen samt en i taget.

Det vi kommer att gå genom under kursen är belöningar, engagemang, fokus och checka in, rutiner för start, paus och slut, träningsplanering och att växla mellan olika uppgifter.

Ni får bland annat jobba med olika checka in övningar, targets, omvänt lockande, indianleken, ingång vid sidan och börja träna vissa grunddelar inför moment som t. ex fotgående och apportering. Varje kurstillfälle kommer ni också att få gå banor för att redan från början få tävlingsträning att bli ett naturlig inslag i er träning.

Antal deltagare: 4-6 stycken
Ålder på hunden: Från 12 veckor och framåt
Förkunskaper: Inga
Pris: 2300:-

Nästa kursstart:


Bästa starten – coachgrupp

Har du gått en bästa starten kurs eller har grundträningen från boken och vill ta det till nästa nivå för att bygga ännu stabilare grund inför tävling, då passar denna coachgrupp dig. Här lägger vi in mycket banträning och utvecklar övningarna mot hela moment. 

Innehållet anpassas till stor del efter gruppen önskemål och behov. Men vi kommer att ha med några fasta delar som att banplanering, transporter, ingång på plan, momentrutiner och momentavslut.

Antal deltagare: 4 stycken
Ålder på hunden: Från 6 månader och framåt
Förkunskaper: Fördel bästa Starten valp grundkurs men inget krav
Pris: 2500:-

Nästa kursstart:


Tävlingslydnad, startklass

Under denna kurs får ni lära er reglerna och vilka moment som ingår i startklass. Vi kommer att prata om länkning, tävlingsförberedelser och momentrutiner.

I de praktiska övningarna går vi genom momenten, från uppbyggnad till färdigt moment och ni kommer också få arbeta med kedjning av fler moment, kommendering och störningsträning så att ni är så väl förberedda som möjlighet inför tävlingsstarten.

Ni kommer att få jobba både enskilt, i par och en i taget där hela gruppen är med och supportar.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 6 månader och framåt
Förkunskaper: Du och hunden ska bra grundfärdigheter för lydnaden och ha som mål att komma ut på tävling
Pris: 2300:-

Nästa kursstart:

  • Torsdag 16/5 kl. 19.00-21.00
    Resterande tillfällen: 23/5, 30/5, 13/6, 19/6 (ons), 27/6 (samma tid)

Brukskurs, mot appellspår

Under denna kurs får ni lära er reglerna och vilka moment som ingår i appellklass.
Vi kommer att gå genom både lydnadsmomenten, budföringen och spåret.

I de praktiska övningarna går vi genom momenten, från uppbyggnad till färdigt moment och ni kommer också få arbeta med kedjning av fler moment, kommendering och störningsträning så att ni är så väl förberedda som möjlighet inför tävlingsstarten. Kurstillfällena på vardagar är det fokus på lydnadsmomenten och avslutas varje gång med gemensam platsliggning utefter var ni befinner er i träningen. Ni kommer att få jobba både enskilt, i par och en i taget där hela gruppen är med och supportar.

De kurstillfällen som ligger på helgerna får ni jobba med spårarbetet och bygga värde/markering utav spårpinnarna.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 10 månader och framåt
Förkunskaper: Du och hunden ska bra grundfärdigheter för lydnaden och ha som mål att komma ut på tävling
Pris: 2995:-

Nästa kursstart:


Tävlingslydnad, klass 1

Under denna kurs får ni lära er reglerna och vilka moment som ingår i lydnadsklass 1. Vi kommer att prata om länkning, tävlingsförberedelser och momentrutiner.

I de praktiska övningarna går vi genom momenten och ni kommer också få arbeta med kedjning av flera moment, kommendering och störningsträning så att ni är så väl förberedda som möjlighet inför tävlingsstarten. Ni kommer att få jobba både enskilt, i par och en i taget där hela gruppen är med och supportar.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 10 månader och framåt
Förkunskaper: Gått kurs/godkänt resultat i startklass och hunden måste kunna arbeta lös med andra hundar omkring sig
Pris: 2300:-

Nästa kursstart:


Tävlingslydnad, klass 2-3

Under denna kurs får ni lära er reglerna och vilka moment som ingår i lydnadsklass 2 och 3. Vi kommer att prata om länkning, tävlingsförberedelser och momentrutiner.

I de praktiska övningarna går vi genom momenten, från uppbyggnad till färdigt moment och ni kommer också få arbeta med kedjning av flera moment, kommendering och störningsträning så att ni är så väl förberedda som möjlighet inför tävlingsstarten.

Ni kommer att få jobba både enskilt, i par och en i taget där hela gruppen är med och supportar.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 10 månader och framåt
Förkunskaper: Gått kurs/godkänt resultat i lydnadsklass 1 och hunden måste kunna arbeta lös med andra hundar omkring sig
Pris:

Nästa kursstart:


Tävlingsträningskurs

Varför fungerar det inte på tävling när det går så bra på träningen? Det är en mängd faktorer som påverkar och under denna kurs kommer vi att genom dessa faktorer samt hur man får det att flyta.

Kursen är innefattar både teori och praktisk träning med & utan hundar. När vi arbetar med hundarna kommer vi att titta på ett ekipage i taget och även också arbeta i grupper.
Vi kommer att gå genom hur man kan jobba med olika rutiner såsom förberedelser, uppvärmning, transporter och ingångar. Vidare kommer vi att jobba med tävlingsmässiga belöningar, fram- & baklängeskedjor, gruppmoment och även titta på hur du som förare kan hjälpa och påverka din hund på ett positivt sätt på tävlingsplan.

Tävlingsträning är inget som bara behövs för de ekipage som kommit långt, utan tvärt om är det något man kan påbörja direkt med sin valp eller unghund, vilket ger en fin chans att lägga goda grunder till att skapa rätt känsla inför allt som verkar tävlingslikt.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 6 månader och framåt
Förkunskaper: Hunden måste kunna arbeta lös med andra hundar omkring sig.
Pris:

Nästa kursstart:


Brukslydnad, högre & elit

Under denna kurs får ni lära er reglerna och vilka moment som ingår i högre och elit. Vi kommer främst att fokusera på de nya momenten som kommer i de högre klasserna men även jobba med de övriga momenten.

I de praktiska övningarna går vi genom momenten, från uppbyggnad till färdigt moment och ni kommer också få arbeta med kedjning av fler moment, kommendering och störningsträning så att ni är så väl förberedda som möjlighet inför tävlingsstarten. Ni kommer att få jobba både enskilt, i par och en i taget där hela gruppen är med och supportar.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 12 månader och framåt
Förkunskaper: Gått kurs/godkänt resultat i lägre klass och hunden måste kunna arbeta lös med andra hundar omkring sig
Pris:

Nästa kursstart:


Valpkurs mot tävling

Denna kurs riktar sig mot dig som har en valp med ambitionen att tävla framöver och vill komma igång med grundträningen.

Under kursen går vi  genom olika grundfärdigheter samt fysövningar som är viktiga byggstenar inför tävling och arbete.

Vi kommer jobba med fokus, engagemang och följsamhet med mycket fokus på lek. Ni kommer få träna kroppskontroll, balans och stadga samt target/plattformsträning och positioner. Vi lägger grunderna för olika moment och tränar explosivitet, snabba gripande, hålla fast föremål  och ingångar.

Valparna kommer även att att få testa på spår, sök och uppletande.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: 3-7 månader
Pris:

Nästa kursstart:


Tävlingslydnad, grundkurs

Denna kurs riktar sig mot dig som har ambitionen att tävla lydnad eller bruks och vill starta upp med en ny hund eller vill backa tillbaka till grunderna med en rutinerad hund.

Denna kurs riktar sig mot dig som har ambitionen att tävla lydnad eller bruks och vill starta upp med en ny hund eller vill backa tillbaka till grunderna med en rutinerad hund.
I de praktiska övningarna så arbetar vi med fokus, engagemang och checka in övningar. Vi lägger grunderna för olika moment som snabba gripande, hålla fast, ingångar och jobbar med positioner, stadga samt påbörjar tävlingsbelöningar, transporter, startrutiner och banträning.
Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 4 månader och framåt
Pris:

Nästa kursstart:


Hållbar lydnadshund

Två dagar med fullt fokus på lydnadshunden, där vi kommer att inrikta oss på att få en hållbar hund både fysiskt och mentalt och därmed också kunna prestera bättre på tävling.

Första dagen kommer vi att växla mellan teori och praktisk lydnadsträning där fokuset ligger på den mentala delen med att träna inför tävling.

Vi kommer att gå genom hur man kan jobba med olika rutiner såsom förberedelser, uppvärmning, transporter och ingångar. Vidare kommer vi att jobba med tävlingsmässiga belöningar, kedjor, gruppmoment och även titta på hur du som förare kan hjälpa och påverka din hund på ett positivt sätt på tävlingsplan.

Dag två riktar vi in oss på den fysiska delen där vi går genom om vad vi kan göra för att ge lydnadshunden de bästa förutsättningarna att hålla på bästa sätt och hur vi förebygger skador genom att bygga upp hundens kropp från grunden

Vi kommer prata allmänt olika hundrasers fysiska förutsättningar samt skadeproblematik hos lydnadshundarna, de olika byggstenarna i träningen samt balansen mellan träning, återhämtning och vila. Ni får tips på hur man gör en träningsplan för att kunna toppa formen inför tävlingssäsongen.
Den praktisk träningen under dag två består av grundläggande generella övningar men också individanpassade utefter er hunds förutsättningar. Som avslutning visar vi en enklare massagebehandling som ni får testa på er hund.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Ålder på hunden: Från 10 månader och framåt
Förkunskaper: Påbörjat lydnadsgrunder med sikte att komma ut på tävling
Pris:

Kursdatum: