Barkborrehund

En granbarkborrehund är en hund som tränats att detektera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation för att samordna en attack på en gran.

Då sökekipaget även består av en förare som ska leda arbetet och ge sin hund rätt förutsättningar att lyckas med sin uppgift är det därför viktigt att hundföraren har god kunskap om hur granbarkborren fungerar och hur man lägger upp en bra sökstrategi.

Sök efter angrepp av granbarkborre skiljer sig ganska väsentligt från de flesta andra specialsök. De flesta doftsökande hundar (vägglöss, narkotika, sprängmedel mm) söker på en begränsad yta. Vi söker på väldigt stora ytor där vi aldrig vet hur många gömmor/angrepp det finns att hitta. Det kan vara allt från inget alls till ett hundratal på ett enda sök.

För skogsägaren som vill anlita en specialutbildad sökhund är det viktigt att veta att både hunden och föraren vet vad de gör och att de är precis så duktiga som de utger sig för att vara. Alla granbarkborrehundsekipage ska därför kvalitetssäkras inför varje säsong. Denna test fungerar också som en årlig funktionskontroll.

Certifieringsprovet består av ett teoretiskt prov i barkborrekunskap för hundförarna. Dessutom ska både hund och förare genomföra ett praktiskt prov. Från och med 2014 genomförs detta på verkliga angrepp för att på ett bättre sätt motsvara ett verkligt uppdrag. Både hundens skicklighet att lokalisera angrepp samt förarens skicklighet att läsa skog och bedöma ett angrepp sätts på prov och bedöms.