Barkborrehund

Under våren/sommaren 2018 genomförde jag och mina två aussies Nocka & Tara vår utbildning för att bli granbarkborre-sökhunds ekipage. I maj 2019 gjorde vi certifieringen, som är slutprovet. Vi innehar certifieringsgrad 3, vilket är den högsta och innebär att vi klarar att söka 60 ha på 8 timmar med bibehållen arbetsmotivation och är väl rustade för större sökuppdrag.
Vi har gått utbildningen hos Snifferdogs Sweden AB.