Granbarkborren


Granbarkborren har under de senaste åren orsakat stora skador både i södra och norra Sverige och fortsätter att ställa till problem. Den lilla skalbaggen är granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Antalet granbarkborrar i skogen varierar kraftigt geografiskt och mellan år.

Granbarkborren är en cirka 4 mm lång skalbagge som tillhör barkborrarna.

När temperaturen stiger över +18°C på våren / försommaren påbörjar barkborrarna den första vårsvärmningen. De lämnar då sina övervintringsplatser och flyger iväg och letar efter lämpliga träd att lägga sina ägg i. Hannarna inleder attacken på en gran. Granbarkborren kan angripa levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren.För att övervinna trädets försvar behöver granbarkborrarna vara flera tusen som attackerar trädet samtidigt. För att samordna attacken kommunicerar de med feromoner (doftsignaler).
När de borrar sig in genom barken infekterar de också trädet med blånadssvampar som bidrar till att trädet dödas.

Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi känner doften och samlas på den stressade granen. Hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken överallt. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner, och kallar på honorna med ett annat doftämne. Honorna kryper in till hanens nybyggda parningskammare. Det brukar bli 2 – 3 honor per hane innan honorna signalerar till andra att det är fullsatt.

Från svärmning till nya barkborrar

Varje hona gnager sedan en rak, cirka 10 cm lång modergång som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor. Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna. De stannar under barken ytterligare ett par veckor och äter medan skalet hårdnar och de får den vuxna granbarkborrens bruna färg. 8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra.

  • 2-3 veckor efter angreppet lämnar föräldradjuren trädet för att lägga en syskonkull i ett annat träd.
  • 6-8 veckor efter angreppet är den nya generationen barkborrar flygklara och lämnar trädet för att angripa ett nytt träd.