Engångstillfällen

Läs våra bokningsregler här

Vardagslydnad/aktivering:

Lek & belöningsclinic
Fokus – kontakt – samarbete
Koppel & följsamhet
Valpträff & hundsignaler
Stadga – impulskontroll
Den äldre hunden
Fokus – störningsträning
Hälsa – hälsa fint
Hanteringsträning

Tävlings-/brukslydnad:

Individanpassad lydnad-/brukslydnad
Kryp
Fritt följ
Framförgående/framåtsändande
Sitt/ligg/stå under march/i fart
Apportering – grundträning
Fjärrdirigering

Bokningssidan:

Boka tid


Lek & belöningsclinic

Att leka och ha kul med sin hund är grunden för att skapa en bra relation ihop. För att lyckas med träningen behövs det bra belöningar som hunden vill jobba för.

Under detta tillfälle pratar om vi om motivation, olika typer av belöningar, lätt-/svårmotiverade hundar och lekregler. Sen testar vi det praktiskt med olika lekar och belöningar, om de fungerar vid olika situationer & störningar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & tid:

Pris: 250:-

 

 


Fokus – kontakt – samarbete

Att ha en bra kontakt och ett trevligt samarbete med sin hund är en grundläggande förutsättning för att ni ska trivas ihop, för att hunden ska få mer friheter och och faktiskt välja dig istället för hunden som kommer längre bort på gatan.

Under detta tillfälle jobbar vi med olika övningar som förstärker kontakten, fokuset och samarbetet er emellan.

Antal deltagare: 4  – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

Pris: 250:-

 


Koppel & följsamhet

Att hundar drar i kopplet och gör plötsliga ryck när det dyker upp något intressant, så att man nästan kastas omkull eller får armen nästan ur led, är ett vanligt förekommande problem för många. En anledning är att vi inte är konsekventa, men det finns också fler komponenter till beteendet.

Under detta tillfälle arbetar vi med olika koppel & följsamhetsövningar, men vi kommer också att jobba med att stärka upp kontakten och ge tips på hur man göra promenaden roligare.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

Pris: 250:-


Valpträff & hundsignaler

Att kunna läsa sin egna och andras hundar är oerhört viktigt för att undvika konflikter som kan uppstå om man inte är med och ser hur hundarna pratar med varandra.
Hundar talar samma språk, men olika raser har olika dialekter och det kan uppstå missförstånd när de inte förstår varandra eller om någon individ har dåliga eller inga erfarenheter med sig i bagaget.
 
På denna träff får ni som ägare lära er lite grundkunskaper i hundspråk och hur man ska tänka kring hundmöten.
Efter lite teori kommer vi att släppa era valpar två och två i taget (som matchas ihop efter storlek, ras och individ) för att de ska lära sig att prata med varandra och ni får lära er läsa dem hur de pratar med varandra. Kanske har ni en blyg hund hund som behöver lite stöttning eller en bufflig hund som behöver lära sig att sansa sig lite. Valparna kommer även att få träffa några trygga vuxna hundar som har ett bra hundspråk.
 
Valparna ska vara max 6 mån vid denna träff!

Antal deltagare: 12 stycken deltagare med valp + åhörarplatser
Kursdatum & tid:

 • Tisdag 24/11 kl. 19.00-21.00

Pris: 200:- (100:- för åhörare)


Stadga – impulskontroll

Oavsett vad man har för planer för sin hund så behöver den lära sig att kunna kvar i olika positioner när man ber den och lära sig att kontrollera sin impulser.

Under detta tillfälle så jobbar vi med övningar som får hunden att tycka det är roligt att vara kvar och vi visar hur man kan fortsätta sin träning för att utmana hunden så att den blir säker och trygg. Vi individanpassar för varje ekipage.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Onsdag 30/9 kl. 14.00-16.00

Pris: 250:-

 


Den äldre hunden

Även en äldre hund vill gärna vara med och mår väldigt bra av att få använda sin kropp och sina sinnen. Den blir glad av att få arbeta och inte känna sig bortglömd.

Under detta tillfälle fokuserar vi på den äldre hunden och går genom vad som händer i kroppen vid åldrandet och vad vi kan göra för att underlätta för den och vad det finns för hjälpmedel. Vi tar oss ut på en promenad där vi visar bra övningar som hjälper till att bibehålla hundens fysik för att undvika smärta och stelhet samt visar rolig aktivering.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Torsdag 22/10 kl. 14.00-16.00

Pris: 250:-

 


Fokus – störningsträning

Är din hund störningskänslig? Tappar den lätt fokus? En grundläggande faktor är att hitta väl fungerande belöningar hunden vill jobba för.

Under detta tillfälle pratar vi om vi om motivation, belöningar och olika störningar. Sen tittar vi på ett ekipage i taget för att se hur motivationen och belöningarna fungerar i arbete. Vi jobbar med störningar för att få hunden mer fokuserad.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Tisdag 24/11 kl. 16.45-18.45

Pris: 250:-

 


Hälsa – hälsa fint

Inte många människor tycker det är trevligt att ha en hund som hoppar upp när man hälsar och sen finns det de hundar som tycker det är jobbigt med nya människor.

Under detta tillfälle jobbar vi med olika övningar som får hunden att hälsa fint på människor och vi går genom hur vi kan hjälpa de hundarna som inte vill ta så mycket kontakt med främmande personer.

Antal deltagare: 4-6 stycken
Kursdatum & tid:

 • Torsdag 3/12 kl. 17.00-18.30

Pris: 200:-

 


Hanteringsträning

Att kunna känna över sin hund för att hitta skador och sår, att kunna torka tassarna , klippa klorna, sköta pälsvården och kanske behöva lägga ett tassbandage är nödvändigt när man har hand om en fyrbent kamrat.

Under detta tillfälle jobbar vi med olika övningar som hjälper er att kunna hantera hunden. En del hundar tycker att det är lite jobbigt att bli hanterade och då är det viktigt att man håller sig lugn och trygg.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & tid:

 • Torsdag 3/12 kl. kl. 19.00-20.30

Pris: 200:-

 


Individanpassad lydnads-/bruksträning

Individanpassade träningstillfällen, där du bestämmer själv vad du vill jobba med och som du önskar hjälp med.

Passa på att träna din hund med olika störningar eller kanske är det något specifikt moment eller del ni behöver hjälp med. Kanske du vill köra en länk/kedja och testa uthålligheten eller varför inte passa på att köra gruppmoment.

Vi kör antingen ett ekipage i taget, två och två eller flera samtidigt beroende på vad ni vill träna.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & tid:

 • Tisdag 17/11 kl. 19.00-21.00
 • Måndag 14/12 kl. 18.00-20.00

Pris: 250:-

 


Kryp

I brukslydnaden ingår momentet kryp, som i lägre klass är 4 meter. I högre är det den dubbla sträckan med en halt och i elit tillkommer även svängar åt höger och vänster, sträckan där är totalt 12 meter.

Under detta tillfälle tittar vi på momentet i helhet, vilka delar som ingår, hur man börjar och hur man sen bygger vidare på momentet. Eller om ni behöver hjälp med något specifikt. Vi kör ett ekipage i taget, passar alla.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

Pris: 250:-

 


Fritt följ

I ett lydnadsprogram ingår momentet fritt följ, ett moment som är genomgående genom hela programmet och som är ett moment med väldigt många olika delar att jobba med.

Under detta tillfälle jobbar vi med ett ekipage i taget och vi tittar på saker som position, helhet, attityd, fokus, störningskänslighet etc, helt beroende på vad varje ekipage få hjälp med.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Tisdag 8/12 kl. 17.00-19.00

Pris: 250:-


Framförgående/framåtsändande

I brukslydnaden ingår momentet framförgående i appellen och lägre klass och i högre samt elit blir det istället framåtsändande, två moment som går att bygga grundträningen på samma sätt.

Under detta tillfälle tittar vi på momenten i helhet, vilka delar som ingår, hur man börjar och hur man sen bygger vidare på momentet. Eller om ni behöver hjälp med något specifikt. Vi kör ett ekipage i taget.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Måndag 12/10 kl. 19.00-21.00

Pris: 250:-

 


Sitt/ligg/stå under march/i fart

I både brukset och lydnaden ingår moment som stå, ligg & sitt (sitt enbart i lydnaden) under march samt inkallning och cirkusmomentet i lydnaden där hunden ska göra snabba stopp, ligg & sitt i fart.

Under detta tillfälle jobbar vi med ett ekipage i taget och tittar på de olika delarna, hur man börjar inlärningen, stadgan, positionen i fria följet etc., allt helt beroende på vad deltagarna önskar hjälp med. Passar alla då vi individanpassar.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Onsdag 28/10 kl. 14.00-16.00

Pris: 250:-

 


Apportering – grundträning

I både brukset och lydnaden ingår olika apporteringsmoment, både med olika föremål och utformanden. Men oavsett vilken så är de uppbyggda med samma grund delar; gripa, hålla fast, bära och avlämnande.

Under detta tillfälle jobbar vi med ett ekipage i taget och vi går genom de olika grunderna som behövs för att bygga ihop det till ett moment.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Torsdag 5/11 kl. 16.30-18.30

Pris: 250:-


Fjärrdirigering

I lydnaden ingår momentet fjärrdirigering, och hunden ska då skifta mellan ligg & sitt i klass 1, och sedan även stå i klass 2 & 3, på avstånd utan att förflytta sig. Antingen genom låsta bakben eller låsta framben.

Under detta tillfälle jobbar vi med ett ekipage i taget och vi går genom de olika skiftena från grunden eller om man har önskemål om något speciellt i detta moment.

Antal deltagare: 4 – 6 stycken
Kursdatum & t
id:

 • Tisdag 17/11 kl. 16.45-18.45

Pris: 250:-