Villkor


Hela avtalet får kunden ta del av på det kostnadsfria första besöket

 • Hunden rastas oftast enskilt men om hunden fungerar med andra, och om det behövs eller önskas så kan det ske rastning med flera hundar samtidigt men i en liten grupp på 2-4 stycken.
 • Baggebo Hundcenter arbetar alltid med positiv förstärkning och se varje hund som den individ den är och arbetar för en god samverkan mellan hund och människa.

  Material

 • Kunden ser till att koppel och ett halsband/sele som hunden inte kan komma ur, finns lättillgängligt
 • Kunden ser också till det finns handduk framlagd så Baggebo Hundcenter kan torka söliga tassar efter promenaden.
 • Kunden står även för bajspåsar och godis samt att täcke finns tillgängligt om hunden har behov av det.

  Säkerhet

 • Sekretessavtal tecknas med all personal
 • Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal
 • Hunden rastas alltid kopplad

  Betalning

 • Fakturering abonnemangskunder sker månadsvis och betalas i förskott
 • Engångskunder faktureras direkt efter utfört uppdrag med 10 dagars förfallotid.
 • Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. E-postfaktura är gratis. Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på 50kr.

  Försäkringar, säkerhet och vaccinationer

 • Kunden skall ha tecknat djurförsäkring, samt inneha en ansvarsförsäkring som normalt ingår i hemförsäkringen. Det är kundens ansvar att se till att detta finns.
 • Baggebo Hundcenter har en ansvarsförsäkring
 • Om hunden skulle råka ut för en olycka eller orsaka en skada/olycka tar Baggebo Hundcenter givetvis kontakt med dig som ägare. Om hunden behöver akutvård och Baggebo Hundcenter inte får tag på ägaren kommer vi åka till närmsta djursjukhus/veterinärmottagning.
  Alla kostnader för veterinärbesöket debiteras hundägaren.
 • Eftersom Baggebo Hundcenter rör sig mellan många olika hundar ökar risken för smittspridning. Baggebo Hundcenter vill därför att hunden är grundvaccinerad samt fortsatt vaccinerad mot valpsjuka/parvo/smittsam leversjukdom och kennelhosta
 • Kunden ansvarar för att hunden är regelbundet avmaskad och är fri från ohyra och smittsamma sjukdomar.

  Uppsägning

 • Uppsägning av abonnemanget ska göras via mail till Baggebo Hundcenter.
 • Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att kunden skickat in uppsägningen.