Hundrastning

En trygg och säker tjänst för dig och din fyrbente vän när du inte själv kan eller hinner ta ut den på en promenad. Vi arbetar för en god samverkan mellan hund och människa med positiv förstärkning.

Rastning sker vardagar mellan kl. 09.00-15.00

Varför välja oss?                   

  • Erfaren & utbildad personal
  • Enskild rastning om inte samtycke ges till flera hundar
  • Flexibilitet
  • Ingen bindningstid
  • Säker nyckelhantering

 

Första mötet – hembesök

Det första mötet är alltid kostnadsfritt!
Efter mail eller telefonkontakt bokar vi ett kostnadsfritt möte hemma hos er så vi får träffas. Vi diskuterar önskemål och behov och fyller även i ett informationskort med namn, ras, ålder, rutiner, hälsa och eventuella rädslor med mera. Vi går igenom vilka dagar och tider som kan passa.

Hundrastningen

Vi kommer hem till dig och går ut med din hund på promenad när du arbetar eller av andra skäl inte kan rasta hunden själv. Om kunden vill, ser vi till att hunden har vatten eller mat. Det är bra om det vid snö eller regn finns en handduk framlagd så vi kan torka söliga tassar efter promenaden. Kunden står även för att täcke finns tillgängligt om hunden har behov av det samt att det finns bajspåsar.

Hundarna rastas oftast enskilt om inte det är fler hundar i familjen som fungerar bra ihop eller om de fungerar bra ihop med andra och om det behövs eller önskas. Vi arbetar alltid med positiv förstärkning i vår kontakt med hundar och andra djur. Vi försöker se varje hund som den individ den är och arbetar för en god samverkan mellan hund och människa oavsett ras, även om rasens grundegenskaper givetvis har viss påverkan på hundars olika behov av stimulans och träning.

Nyckelkvittens
De flesta som har rastning under en sammanhängande tid brukar lämna en nyckel till oss genom nyckelkvittens. Med nyckelkvittensen förbinder vi oss att förvara nyckeln på ett säkert sätt, inte göra kopior eller låna ut nyckeln till någon. Om vi skulle tappa nyckeln eller om den skulle bli stulen kontaktar vi dig omedelbart och står för byte av lås.

Avtal & kontrakt
Om allt känns bra för oss båda skriver vi ett avtal. Vi har ingen bindningstid, dock 1 månads uppsägningstid. Givetvis får du tänka genom det och skriva under avtalet en annan dag.

Säkerhet 

Vi rastar alltid hunden kopplad eftersom vi har ansvar för hunden under promenaderna. Vi vill att promenaden ska vara så trevlig och säker som möjligt för din hund.

Om en olycka skulle inträffa

Om din hund skulle råka ut för en olycka eller orsaka en skada/olycka tar vi givetvis kontakt med dig som ägare. Om hunden behöver akutvård och vi inte får tag på ägaren kommer vi åka till närmsta djursjukhus/veterinärmottagning.

Alla kostnader för veterinärbesöket debiteras hundägaren.

Försäkring och vaccination

Eftersom vi rör oss mellan många olika hundar ökar risken för smittspridning. Vi vill därför att hunden är grundvaccinerad samt fortsatt vaccinerade mot valpsjuka/parvo/smittsam leversjukdom och kennelhosta samt inte bär på ohyra eller smittsam sjukdom.
Hunden ska också vara försäkrad som ett komplement till vår ansvarsförsäkring.