Anlita oss

Varför anlita oss?

  • Granbarkborrarna kommunicerar med varandra genom 4 dofter i olika faser av angreppet. En utbildad hund har lärt sig alla dofterna för att kunna lokalisera angreppet oavsett vilken fas, vilket vi människor inte kan.
  • Tack vare sitt överlägsna luktsinne så kan en hund detektera och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd av drygt 100 meter.
  • Ett utbildat sökhundsekipage söker av större områden på betydligt kortare tid och hittar fler angrepp än en människa utan hund. De skannar även områden som är lätt att missa, som t. ex de inre bestånden i en medelålders/gammal granskog som kan vara stressad och vara ett mål för barkborrar.
  • Hundföraren har även stor kunskap att läsa skog, kan bedöma hur stort angreppet är och lägger upp en tidseffektiv sökstrategi åt sig själv och sin hund
  • Vi märker alltid upp en nyangripen gran med snitsel/sprayfärg (vilket ni föredrar) och dess position med GPS koordinater. Du som kund får en sökrapport efter uppdraget med koordinaterna i siffror och en karta med de angripna granarna så de lätt kan hittas.
  • Vi gör ny certifiering varje år för att bibehålla och säkerställa kvaliteten i vårt sökarbete!
  • För en människa är tecken på nya angrepp svåra att upptäcka på längre håll än någon meter då vi enbart har synen till hjälp för att lokalisera angreppet.

“En utbildad barkborrehund hinner söka av 36 gånger större yta än en människa på samma tid”

Tidsåtgång

Hur snabbt ett sökuppdrag tar beror på terräng, väder och vind samt hur mycket angrepp det finns. Är det mycket angrepp i området tar det längre tid. Ett sökområdet med få/inga angrepp skannas snabbt av det då det inte behövs lägga tid på att titta efter misstänkta granar.

Söktid: ca 5-10ha/timme!

Ni sparar både tid & pengar!

Genom att anlita en utbildad granbarkborrehund, så kan du lägga tiden på att snabbt få bort de angripna granarna för att förhindra nya angrepp, istället för att ge dig ut och leta själv.
Och du kan fortfarande få ut det fulla värdet av trädet då granbarkborrarna inte hunnit förstöra granen med den blånadssvamp de för med sig. Du sparar både tid & pengar!

Nedan finns lite filmklipp på oss där vi visar hur ett granbarkborreök med hund ser ut!

Filmer på Nocka och Tara under träning: